İŞ BAŞVURU

İş Başvuru Formu

Özel Güvenlik Personeli, eğitim, Öğretim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olacak şekilde seçilmektedir. Bu seçim bizzat yönetim tarafından mülakat yöntemi ile yapılmaktadır.

Özel Güvenlik Elemanları, organizasyon içerisinde ki alacakları görevleri ile ilgili konularda, konusunda uzman personel tarafından oryantasyon ve tazeleme eğitimine tabi tutulurlar.

Personelin eğitimi, görev bilinci ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve katılımlarının sağlanması yolu ile organizasyonun etkinlik ve verimliliğinin arttırılması, yönetimin temel sorumluluğudur.

Görevin her aşamasında operasyon müdürleri tarafından kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki; "KONTROL İTİMADA MANİ DEĞİLDİR."